มาตรฐานการศึกษาของชาติ

ประยอม
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา จัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญและการบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นางประยอม หิรัญประภา คบ. 35.4.1ความเห็น (4)

บุญทิว บานที
IP: xxx.157.144.47
เขียนเมื่อ 
เข้าทาหาเด้อ
โสภา กลิ่นลั่นทม
IP: xxx.147.45.155
เขียนเมื่อ 
เยี่ยม
ณิชนันทน์ ประสิทธิศักดิ์
IP: xxx.147.45.155
เขียนเมื่อ 
เข้ามาเยี่ยมนะ
สุภาพ ผ่องใส
IP: xxx.147.45.155
เขียนเมื่อ 
เข้ามาเยี่ยม