(ตอนที่ ๑)

ตามที่สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานร่วมกับบริษัทเทอรูโม (ประเทศไทย) จำกัด ได้ประกาศให้รางวัลแก่ทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีผลงานเด่นด้านการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ประจำปี ๒๕๔๙ เราปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙

เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ในปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้ามาให้พิจารณาจำนวนมากถึง ๔๙ ทีม จากทั่วทุกภาคของประเทศ คณะกรรมการกำลังขะมักเขม้นอ่านผลงานเพื่อคัดเลือกผู้ที่เข้าข่ายสมควรได้รับรางวัล ต้องคอยติดตามค่ะ

ดิฉันเชียร์ทุกทีมเลย

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๙