มาตรฐานการศึกษาของชาติ

ประยอม
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานที่3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การสร้างวิ๔การเรียนรู้และเเหล่งเรียนรู้ให้เข้มแข็ง

          การศึกษาที่สร้างคุณภาพของชีวิตและสังคมบูรณาการอย่างสมดุลย์ระหว่างปัญญาธรรม คุณธรรม และวัฒนะรรมเป็นการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคนไทยทั้งปวง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นางประยอม หิรัญประภา คบ. 35.4.1ความเห็น (0)