ได้เวลาประชาสัมพันธ์อีกแล้ว ค่ายเบาหวาน รพ.เทพธารินทร์ ครั้งที่ ๑๓ ณ รอยัลฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟคอร์ส จังหวัดนครนายก เป็นเวลา ๔ วัน ๓ คืน ระหว่างวันเสาร์ที่ ๑๑ – วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริการการศึกษาและวิจัย โทร ๐-๒๓๔๘-๗๐๐๐ ต่อ ๓๐๐๖-๘ ทุกวัน และที่ ๐-๒๓๔๘-๗๐๐๐ ต่อ ๒๙๓๕ ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์ หรือติดต่อทาง e-mail : [email protected]

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙