การเกื้อหนุนจากคุณเอื้อตำบล

negtawan
การเกื้อหนุนคุณเอื้อตำบลให้อะไรบ้าง

คุณเอื้อ

เมื่อวันที่  27  กรกฎาคม  2549  ที่ผ่านมาศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปากพนัง  ได้จัดวงเรียนรู้คุณเอื้อตำบล   โดยมีนายโอภาส  ยิ่งเจริญ   นายอำเภอปากพนังเป็นประธานในการจัดวงเรียนรู้   และมีแนวร่วมที่ประสานการจัดวงเรียนรู้  คือ  อ.จำนง หนูนิล  และ  ผอ.สุพิศ  เจริญรูป  ซึ่งคอยกระตุ้นและนำแนวทางจากประสบการณ์ที่น่าประทับใจมากของ อ.จำนง  หนูนิล  ซึ่งวงการ กศน.ให้การชื่นชมท่านมากในการจัดการความรู้     และการจัดวงเรียนรู้ในครั้งนี้ประกอบด้วย กำนันทุกตำบล  นายกอบต. ทุกตำบลแต่ก็น่าเสียดายว่าบางตำบลไม่เข้าร่วมประชุมคงเห็นความสำคัญในการจัดกิจรรมวงเรียนรู้น้อยมาก   ซึ่งการจัดกิจกรรมน่าจะเป็นบทบาทของผู้นำตำบลที่คอยเอื้ออำนวยและให้การสนับสนุนการทำงานในพื้นที่และให้ความสะดวกในการขับเคลื่อน ในระดับตำบลเมื่อฟังการพูดคุยและการให้การสนับสนุนของแต่ละตำบลแล้วก็น่าประทับใจที่มีคุณเอื้อบางตำบลที่เห็นคุณค่าของชุมชนและกลุ่มคนเป้าหมายที่จะให้การสนับสนุนซึ่งก็นับว่าเราไม่บอดสนิทเสียทีเดียว และจากการพูดคุย 

  • ข้าพเจ้านางอรวรรณ  ศรียาโยชน์  ซึ่งรับผิดชอบจัดการความรู้  ตำบลท่าพญา ซึ่ง  อ.จำนง  หนูนิล  ได้พูดคุยกับกำนันซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ส่วนใหญ่จะเลี้ยงกุ้งมากกว่าหมู่บ้านอื่นเพราะติดเขตในโซนน้ำเค็มและจากสภาพปัญหาที่กำนันตำบลท่าพญานำเสนอ  ก็เป็นสิ่งที่ติดใจข้าพเจ้ามากในการที่จะมีแนวคิดและเริ่มต้นจากการจัดเวที  "ปรับทุกข์ผูกมิตรกัน สร้างความรู้สึกที่ดี สร้างขวัญกำลังใจกันก่อนก็ได้ โครงการฯนี้ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในทุกเรื่องทุกมิติอยู่แล้ว สามารถตั้งเป้าหมายการเรียนรู้เรื่องนี้ก่อนก็ได้ จากนั้นจึงจะค่อยๆต่อยอดไปสู่การเรียนรู้หรือปฏิบัติการแก้จนในเนื้อหาต่างๆในเวทีต่อๆไปก็ได้"    นี่เป็นคำแนะนำจาก อ. จำนง  หนูนิล  และข้าพเจ้าจะได้นำไปปฏิบัติกับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว  ได้ความอย่างไรข้าพเจ้าจะนำมาเสนอในครั้งต่อไป

คุณเอื้อ sss  คุณเอื้อ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.อำเภอปากพนัง

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#km#คุณเอื้อ

หมายเลขบันทึก: 43152, เขียน: 07 Aug 2006 @ 15:51 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:29 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)