ขอกราบก้มประนมน้อมพร้อมด้วยรัก

 

ด้วยตระหนักถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่

 

ทั่วผืนฟ้าอาณาเขตวิเศษใด

 

ฤาจะเท่ารักยิ่งใหญ่ที่แม่มี

 

 bird

 ด้วยความรักอันจริงแท้ที่แม่ให้

 

คอยคุ้มครองประคองใจในทุกที่

  

หยาดน้ำนมบ่มนิสัยให้ใฝ่ดี

 

ดังนทีที่หล่อเลี้ยงเคียงชีวัน

 

 grass

ตั้งแต่เยาว์เฝ้าดูแลแม้เหนื่อยยาก

 

แม้ลำบากไม่มีท้อรอความฝัน  

 

เพื่อลูกนี้ที่แม่รักและผูกพัน

ทุกคืนวันยังคอยใกล้ไม่ไกลตา

mom

ขอกราบก้มประนมกราบตราบชีวิต

 

ด้วยดวงจิตกตัญญูรู้คุณค่า

 

ประณตน้อมพร้อมใจรักและศรัทธา

ขอแทนบุญคุณมารดาตลอดไป...  

 

(ภาพน่ารัก) จาก http://www.bluemountain.com/category.pd?path=35409 &