การตรวจประเมินภายในของสำนักทะเบียนและประมวลผล จะดำเนินการในวันที่ 21-22 สิงหาคม 2549 ในส่วนของการเงินมีความพร้อมในด้านเอกสารเพื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมิน