วันที่  29  สิงหาคม  2549  สำนักทะเบียนและประมวลผล  จะจัดโครงการวันมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พบเยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งจะทำให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้  ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น