หลักเกณฑ์การขอเชี่ยวชาญ ระดับ 9

  ติดต่อ

  คุณสมบัติของผู้ขอเชี่ยวชาญ ระดับ 9  
1.  การขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการพิเศษ  และเชี่ยวชาญ  ระดับ  9                   1.1  วุฒิการศึกษา  

                        ต้องมีวุฒิป ริญญาตรีหรือเทียบเท่า และต้องดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

                  1.2  อัตราเงินเดือน  

                        ต้องได้รับเงินเดือนอยู่ก่อนวันเริ่มต้นปีงบประมาณที่จะเลื่อนตำแหน่งไม่ต่ำกว่าขั้น 20,260 บาท

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ

หมายเลขบันทึก: 43140, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-14 11:02:28+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #9#ระดับ#การขอกำหนดตำแหน่งเชี่ยวชาญ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)