หลักเกณฑ์การขอเชี่ยวชาญ ระดับ 9

  คุณสมบัติของผู้ขอเชี่ยวชาญ ระดับ 9  
1.  การขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการพิเศษ  และเชี่ยวชาญ  ระดับ  9                   1.1  วุฒิการศึกษา  

                        ต้องมีวุฒิป ริญญาตรีหรือเทียบเท่า และต้องดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

                  1.2  อัตราเงินเดือน  

                        ต้องได้รับเงินเดือนอยู่ก่อนวันเริ่มต้นปีงบประมาณที่จะเลื่อนตำแหน่งไม่ต่ำกว่าขั้น 20,260 บาท

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ

คำสำคัญ (Tags)#9#ระดับ#การขอกำหนดตำแหน่งเชี่ยวชาญ

หมายเลขบันทึก: 43140, เขียน: 07 Aug 2006 @ 15:14 () , แก้ไข, 14 Jun 2012 @ 11:02 (),  | , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก
บันทึกล่าสุด


ความเห็น (0)