เราจะมาเล่าเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้ฟังคือ  นางงามอเมริกา
มีคนหนึ่งถามนางงามอเมริกาว่า  อวัยะวเพศผู้ชายเรียกว่าอะไร
นางงามตอบว่า  สุภาพบุรุษค่ะ   เพราะว่าเขาเห็นผู้หญิงทีไรจะลุกทุกครั้ง   ฮ่าๆ