KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ : 127. KM กับความเชื่อ

  ติดต่อ

         KM เน้นความรู้ในระดับที่ลึกกว่าความรู้เชิงเหตุผล  หรือความรู้เชิงเทคนิค

         KM ใช้ความรู้ที่ลึกในระดับความเชื่อ คุณค่า เป็นเครื่องมือบรรลุผลที่มีปณิธานที่จะบรรลุร่วมกัน

         KM เชื่อในคุณค่าของความรู้ฝังลึกในคน (Tacit Knowledge)    และในขณะเดียวกันก็มีทักษะในการนำความรู้แจ้งชัด (Explicit Knowledge) มาประยุกต์ใช้

         เชื่อว่า KM เป็นเครื่องมือบรรลุเป้าหมายที่ยาก  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  ประสิทธิภาพ    KM จึงเป็นส่วนหนึ่งของงาน และดำเนินการโดยทุกคน ทุกหน้าที่ 

         เชื่อว่า KM ไม่ใช่ตัวการเพิ่มงาน เพิ่มภาระ    แต่เป็นเครื่องมือช่วยลดความยากลำบากในการทำงานระดับคุณภาพสูง ประสิทธิภาพสูง     และเพิ่มความสุขในที่ทำงาน     เพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่เพื่อนร่วมงาน

         เชื่อว่า KM คือเครื่องมือดึงศักยภาพของคน    ดึงพลังของความเป็นมนุษย์ออกมาสร้างสรรค์งาน    และมีผลเพิ่มความสามารถของบุคคล ที่เรียกว่า Personal Mastery   รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ระดับบุคคล (Personal Matrery)    และเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้เป็นกลุ่ม (Team Learning)

         ท่านที่มีประสบการณ์ KM แล้ว  โปรดช่วยกันเติมด้วยครับ

วิจารณ์ พานิช
๑ สค. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

หมายเลขบันทึก: 43145, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:34:00+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #เครื่องมือkm

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (2)

สามารถ
IP: xxx.147.88.238
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ที่เคารพ

ขอเพิ่มมิติทางด้านจิตวิทยานะครับว่า KM เป็นเครื่องมือของคนในการพัฒนาความคิดในระดับอภิปัญญาที่ภาษาวิชาการจิตวิทยาเรียกว่า Metacognition ที่แปลว่าการคิดเกี่ยวกับการคิด แต่ในทางปฏิบัติก็คือการสะท้อนความคิดหลังจากปฏิบัติ (ซึ่งขับเคลื่อนโดยความคิดชุดหนึ่ง) ทำให้เกิดตัวแบบการคิดหรือ Mental Models ที่เป็นปัจจัยหนึ่งขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ตัวแบบการคิดนี้จะพัฒนาไปเรื่อยๆจากพื้นที่การปฏิบัติ...

ขออนุญาตแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับอาจารย์หมอ

หลังจากที่ได้เรียนรู้ คิดและปฏิบัติ จากประสบการณ์ที่ได้สัมผัสนั้น

  • KM เป็นการสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างทุกคนนั้นเป็น ผู้ให้ การให้นั้นเป็นบุญอันประเสริฐ

  • KM เป็นการเสริมสร้างมิตรไมตรี ไว้วางใจ เชื่อมั่นในองค์ความรู้และภูมิปัญญา ของทุกสรรพสิ่งที่รวมกันเกิดขึ้นมาเป็นเรา ชุมชนและสังคม

  • KM เป็นเครื่องมือที่ฝึกฝนให้เราไม่มีจิตคิดตำหนิ ดูถูกเหยียดหยามในองค์ความรู้ รับรู้ เข้าใจ ทำหน้าที่ไปด้วยใจที่เต็มปรี่ไปด้วยความกรุณาและมีมิตรไมตรีต่อความรู้ของทุก ๆ คนครับ