วันที่ 4 ส.ค. 49 ได้เข้าร่วมประชุม การดำเนินการภายใต้คำรับรองการปฏิบัติราชการ กรณี"การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ"  วิทยากร ผู้อำนวยการสำนักงาน กพร. คุณยงยุทธ กมลศิริกุล  และได้ทราบว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้โบนัส 28 ล้าน (ได้ระดับ 1 ใน 5  ได้ 4.5877 คะแนน ) โดยท่านวิทยากรได้ยกตัวอย่างการลดขั้นตอนการขอหนังสือเดินทางของกระทรวงการต่างประเทศ,ขนส่งจังหวัดขอนแก่นได้รางวัลชมเชย , การให้บริการการทำบัตรประชาชน เป็นต้น ถ้าสนใจเกี่ยวกับรายละเอียดของกพร.  โดย www/OPDC.GO.TH/  หน่วยงานส่วนใหญ่จะให้บริการกับประชาชนจริงๆ ส่วนของมหาวิทยาลัยจะให้บริการกับนักศึกษาเป็นส่วนใหญ่ ถ้าท่านใดมีอะไรดีดีเกี่ยวกับการลดขั้นตอน กรุณาเล่าสู่กันฟังด้วยนะคะ