คิดแล้วก็ใจหายเหมือนกันนะแต่เราต้องไปเพราะว่าเราไม่รุ้ว่าอยู่ที่นี่จะมีอะไรดีขึนบ้าง  อีกอย่างหนึ่งเราทำงานอยู่กับที่ไม่ได้หรอก  ต้องมีการเดินทางบ้างจะมัน   ไม่อยากจ่มจ่อกับสิ่งเดิมๆๆๆ

                  วันนี้ไม่มีอะไรจะเขียนคิดไม่ออก 

                          วันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะ

                                     โชคดีทุกคนค่ะ

                                                ป้อง