ท่านอาจารย์ John Eyles เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน ICT และการสอนภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย Auckland University of Technology ใน New Zealand เคยทำโครงการลุ่มแม่น้ำ้โขง ( Mekong River region.) ซึ่งประกอบไปด้วย6 ประเทศ (countries)คือ กัมพูชา จีน ลาว พม่า ไทยและเวียดนาม (Cambodia, China, Laos, Myanmar, Thailand and Vietnam) ได้แนะนำ บันทึกของผู้เขียนจาก www.gotoknow.org ไว้ใน website ของอาจารย์ ตาม link ดังนี้ http://johneyles.info/cp9.htm ท่านได้แนะนำมหาวิทยาลัยและการอบรมที่ท่านมาสอนที่ ดังนี้ Suranaree University of Technology ( SUT ), Thailand:
Audience: Professors and postgraduate students from the English Department at SUT, visiting lecturers from local colleges and high schools.
Mode: Face to face and via Moodle. 8 days plus online follow up.
Date: June 2006
Project:
* Workshops on using Moodle and the Internet in English language training.
* Workshops on using social networking software (Skype, Utube, Wiki, Blogs, Instant Messenger, Chat, Forums and more)
* Seminars on using Computer Assisted Language Learning to teach English for international communication.
* Consultancy on the development of postgraduate course in English and CALL from SUT both on campus and off campus.
* Individual mentoring of staff and Phd students from Thailand and China. และได้แนะนำ gotoknow ดังนี้
View a review on Khajit's Blog       

        วันนี้อ่านเรื่องนัก spam     ของท่านอาจารย์จันทวรรณเลยไม่แปลกใจมากนัก เพราะเข้าจาก google พิมพ์ว่า home blog เป็นเพราะบันทึกของท่านอาจารย์หมอวิจารณ์มีมาก  นักspamคนจีน จึงหาง่าย...(คิดในแง่ดี สงสัยคนจีนอยากอ่านgotoknow เหมือนกัน นะครับอาจารย์)

 

  Terracotta Warriors     Great Wall Of China     Tiananmen Square   

Chinese Flag
 

ปล. คนจีนที่มหาวิทยาลัยอ่าน gotoknowด้วยครับ...ท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไร ตอบด้วยครับ...

    Relaxing By The Fire  Book Club  Book Club  Reading 2  Reading