ความสุขและความทุกข์จากการเลี้ยงโคเป็นของใคร.....

               ความสุขของการเลี้ยงโค ส่วนใหญ่จะเป็นความสุขของคนเลี้ยง สุขที่ได้เลี้ยง สุขที่เห็นผลผลิต สุขที่ได้ผลตอบแทน 

               ความทุกข์ของการเลี้ยงโค  จะเป็นความทุกข์ทั้งของคนเลี้ยงและคนรอบข้าง

               -   ความทุกข์ของคนเลี้ยง  ถ้าจัดการไม่ดี ความรู้ไม่พอ ทรัพยากรขาดแคลน ผลตอบแทนไม่คุ้มค่า และโดนด่าถ้าโคไปรบกวนชาวบ้านใกล้เคียงและที่สำคัญจะทุกข์เพราะรักโค แล้วทำใจไม่ได้ที่จะต้องขายหรือฆ่าโค ต้องลงทุนในการเลี้ยงต่อไปและลงทุนมากขึ้นจนอาจจะขาดทุนได้

               -  ความทุกข์ของคนที่ไม่ได้เลี้ยงโค คนที่อยู่รอบข้าง หรือในชุมชน  เช่น

                  ทุกข์เพราะเดือดร้อนรำคาญจากมูล จากกลิ่น อันนี้ว่ากันไม่ได้เพราะเป็นความรู้สึกส่วนบุคคล

                  ทุกข์เพราะทรัพยากรถูกโคและคนเลี้ยงโคเบียดเบียน (โคไปขโมยกินข้าวของของชาวบ้าน)

                  นี่อาจจะเป็นทุกข์ที่เล็กน้อยในสายตาของคนเลี้ยง ซึ่งในความเป็นจริงอาจจะมีมากกว่านี้ ดังนั้นคนที่จะตัดสินใจเลี้ยงโคควรจะพิจารณาให้รอบคอบก่อน  จะได้ไม่เกิดปัญหาทั้งกับตนเองและคนรอบข้าง 

                  จึงควรเลี้ยงโคแบบพอเพียงและเหมาะสมกับตนเอง ไม่เบียดเบียนความสุขของตน ความสุขของผู้อื่น และความสุขของชุมชน