ผลประโยชน์  

การกระทำทุกอย่างย่อมมีผลประโยชน์
ใครที่บอกว่าตนเองไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเลยนั้น เป็นการไม่ยอมรับความจริง(โกหก)
บวชพระยังเพื่อบรรลุนิพพาน ซึ่งก็คือผลประโยชน์

ที่ร้ายคือ พระที่อ้างว่าจะเพียงเพื่อบรรลุนิพพาน แต่แฝงผลประโยชน์อื่นๆไว้เต็มฝ่าเท้า

[ ๓ ต.ค. ๒๕๔๕,๐๙:๐๗:๒๔ ]