เยี่ยมไร่ผู้ใหญ่สมศักดิ์-4

โสภณ  เปียสนิท  

.................................. 

 

                              โชคเข้าข้าง ตอนหลังเข้ารับการฝึกอบรมเกษตรผสมผสาน เศรษฐกิจพอเพียง และที่มหาวิทยาลัยคอกหมู (ชื่อเล่น) หรือ ศูนย์กสิกรรมมาบเอื้อง ของอาจารย์ยักษ์ วิวัฒน์ ศัลยกำธร ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี ผู้ซึ่งเคยทำงานเกี่ยวกับงานด้านการเกษตรถวายในหลวงมานาน ตอนหลังลาออกจากราชการมาทำเกษตรพอเพียง ตามรอยพ่อหลวงจนประสบความสำเร็จด้านเกษตรอินทรีย์อย่างยิ่งใหญ่ จากนั้นเปิด “ศูนย์กสิกรรมมาบเอื้อง” ให้คนทุกชนชั้นวรรณะเข้ามาศึกษาเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงได้รับความนิยม และขยายสาขาเครือข่ายเพิ่มอีกจำนวนมากจนครอบคลุมทั่วประเทศ

 

                                ผู้ใหญ่สมศักดิ์รับข้อคิดแนวทางใหม่ “เศรษฐกิจพอเพียง” แนวทางที่พ่อหลวงทรงประทานไว้ให้ ที่ต้องนำมาไตร่ตรองอย่างหนักหน่วงจริงจัง  “เมื่อในหลวงสอนให้พอเพียง เราอยากได้เงินมาก ในหลวงให้ปลูกแบบผสมผสาน เราก็ทำเกษตรเชิงเดียว” ความคิดของผู้ใหญ่หักล้างกันเองจนถึง “จุดเปลี่ยน” ที่สำคัญของชีวิต

 

                               “ต้องทำตามพ่อ” คือบทสรุปที่ต้องยึดถือไว้เป็นหลักสำคัญสูงสุด แผนการต่างๆ จึงค่อยๆ ผุดพรายให้เห็นเป็นลำดับเรียงรายขึ้นในความคิดคำนึง “จัดการคนอื่น ต้องจัดการตัวเองก่อน การจัดการตนเอง ต้องเปลี่ยนความคิด” ข้อคิดแรกที่จำมาได้เตือนใจตนเอง บันได 4 ขั้น “กิน แจก แลก ขาย”

 

                               อันดับแรกต้องทำไว้กินก่อน เหลือกินแล้วค่อยแจก เหลือแจกแล้วก็นำมาแลกกัน เหลือแลกแล้วค่อยนำมาขาย หมายความว่า ส่วนที่นำมาขายได้เท่าไรเป็นกำไรล้วนๆ เพราะล้นเหลือแล้ว บนพื้นดินที่ครอบครองต้องปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ซึ่งก็คือ ป่าไม้ใช้ทำที่อยู่อาศัย และขาย (พออยู่) ป่าไม้กินได้ (พอกิน) ป่าไม้ใช้สอย (พอใช้) ส่วนประโยชน์ 4 อย่าง คือปัจจัยสี่ นั่นเอง บางรายอธิบายว่า อย่างที่สี่นั่นคือ อากาศดี

 .......................................

 

ผู้ใหญ่เลี้ยงน้ำฝางเย็นๆ แก่ผู้เข้าเยี่ยมชมไร่ ฐานต่างๆ 9 ฐาน รอบ 50 ไร่ 

ดื่มน้ำฝางไป ฟังบรรยายไป ด้านซ้ายมือต้นทุเรียนเรียงรายจำนวนมาก สังเกตตรงโคนมีฟางคลุมเกือบทุกต้น ตามสูตรคลุมดินของในหลวง "อย่าเปลือยดิน" 

อาจารย์กรรณิกา สาขาสารสนเทศ (เสื้อสีชมพู) และอาจารย์ญา ตั้งใจฟังเป็นพิเศษ นัยว่า มีที่ดินว่างอยู่พอสมควร จะปลูกต้นอะไรดีหนอ.......

ฟางและวัว 3 ตัว ทำปุ๋ยได้มากกว่า 15 ตัน ตามวิธีของผู้ใหญ่ ที่บอกว่า เข็ดกับการซื้อปุ๋ยเคมี ด้วยราคาที่แสนแพง จนติดหนี้สินจำนวนมาก

เครื่องสีข้าวขนาดใหญ่ สำรองไว้เพื่อครอบครัว และ ชาวบ้านที่สนใจนำข้าวมาขอความร่วมมือ สีให้แบบช่วยเหลือซึ่งกันและกัน