เห็นรายชื่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในคำสั่งย้าย ปฏิกริยาแรกคือ ใจหาย  เพราะว่าได้รู้จัก พูดคุย รับประทานอาหารอร่อยๆ ด้วยกันหลายมื้อ  เข้าร่วมประชุมด้วยกัน  และหวังว่าท่านผอ.หลายท่านจะช่วยทำให้ดอกไม้ KM บานทั่วทั้งเขต

       แต่เมื่อแวบที่สอง กลายเป็นเสียงปิ๊ง.....  เพราะต้องคิดใหม่ คิดแบบ KM  ใจเบิกบานเป็นสุข  โครงการวิจัยของเราจะได้ขยายออกไปอีกเกือบ 10 พื้นที่แล้วเพราะท่านผอ.ที่ไปอยู่สพท.ใหม่ก็คงจะสร้างพื้นที่ความรู้อีกเป็นแน่