บรรยากาศของนักเรียนชาวนาที่มาร่วมเรียนรู้กันที่บ้านคุณสนั่น เวียงขำ และคุณบังอร สุวรรณสูร

ภาพที่ ๘๓ คุณไสวกำลังผสมพันธุ์ข้าวอย่างตั้งอกตั้งใจ

ภาพที่ ๘๔ คุณชุ่มผสมพันธุ์ข้าวอย่างขมักขะเม้น

ภาพที่ ๘๕ คุณมิถุนากำลังเรียนอย่างมีความสุข ดูได้จากรอยยิ้ม

ภาพที่ ๘๖ คุณบังอรกำลังส่องแว่นขยายดูอย่างพิถีพิถัน

ภาพที่ ๘๗ คุณนุกูลกับคุณกัลยากำลังเลือกแม่พันธุ์เพื่อการผสม

ภาพที่ ๘๘ นักเรียนชาวนาทุกคนร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้