วันนี้มีมาให้ชมกันอีกแล้ว  ตามที่ได้บอกไว้ งั้นเริ่มด้วย สถานที่นี้เลย 

โรงภาพยนตร์เฉลิมสินอุบลฯในอดีต

       http://gotoknow.org/file/saiphin/pp1.jpg

ภาพตลาดในเมืองอุบลในอดีต

   http://gotoknow.org/file/saiphin/pp2.jpg

ภาพตัวเมืองในอดีต

   http://gotoknow.org/file/saiphin/pp3.jpg

ภาพอาคารในอดีต

   http://gotoknow.org/file/saiphin/pp4.jpg

    แล้วเจอกันใหม่นะคะ