เคยมีคนกล่าวว่าการเรียนของเด็กไทยเป็นที่ระบบการให้การศึกษาอย่างแน่นอน

คุณเห็นด้วยกับคำกล่าวเหล่านี้หรือไม่???

ระบบการศึกษาไทย เรียนแบบท่องจำเอาไปสอบ ตอบผิดถูกตัดคะแนน
ระบบการศึกษาฝรั่ง เรียนแบบให้คิด ตอบผิดตอบถูกไม่ว่า ถ้ามีเหตุผล

ระบบการศึกษาไทย เรียนแบบเข้มข้นทางวิชาการตลอดตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ
ระบบการศึกษาฝรั่ง ช่วงต้นเรียนแบบสนุกสนาน วิชาการจะมาเข้มข้นตอนปลายๆ(มหาลัย)

ระบบการศึกษาไทย มีเป้าหมายอยู่ที่การสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ระบบการศึกษาฝรั่ง มีเป้าหมายอยู่ที่การทำงานเลี้ยงชีพ


ระบบการศึกษาไทย ขอให้เข้ามหาวิทยาลัยให้ได้ไว้ก่อน คณะวิชาอะไรก็ได้
ระบบการศึกษาฝรั่ง เจาะจงเลือกว่าจะต้องเรียนวิชานี้ ที่มหาวิทยาลัยนี้ แล้วจึงไปสอบ


เด็กไทยเรียนจบมอ หก แล้วยังต้องขอเงินพ่อแม่เรียนต่อ
เด็กฝรั่งเรียนจบhighschool ต้องเริ่มทำงานเลี้ยงตัวเอง พ่อแม่เลิกส่งเสีย ใครอยากเรียนต่อ ต้องเก็บเงินเอาเอง

 ช่วยแสดงความคิดเห็นด้วยนะค่ะ...