จำได้ว่าเคยเขียนหัวข้อเกี่ยวกับ ajaxไว้เป็นจำนวนมาก   สังเกตุว่ามันน้อยผิดปกติ  ตรวจสอบพบว่า มันไปอยู่ในหมวด uncategorized  ซึ่งทั้งหมดเป็น blog ที่เคยมีก่อนที่ Gotoknow.org จะปรับเปลี่ยนระบบ

 ไม่เป็นไรครับ  ผมจะไล่เพิ่ม tag ให้....

ไม่ใ่ช่อะไร  อย่างน้อยจะได้ง่ายต่อการค้นหา จัดระเบียบหมวดหมู่ และไม่อยากให้เสียโอกาส สำหรับท่านที่เข้ามาค้นหาข้อมูล 

ไม่มากไม่มาย  ราว 40 blog!