ได้รับโอกาสจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ให้เข้าร่วมประชุม บทบาทของงานบริหารทรัพยากรมนุษย์และกระแสสังคมไทย ของสำนักงาน ก.พ.  ณ โรงแรมแชงกรี-ลา ซึ่งขณะนั้นอยู่ระหว่างการประชุมการติดตามประเมินผล ของกระทรวงมหาดไทย ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์  ตรวจสอบเส้นทางแล้ว สะดวกรวดเร็วที่สุด ต้องเป็นเส้นทางเรือ จากท่าเรือสะพานกรุงธน ขึ้นที่ท่าสาธร

เดินทางด้วยเรือด่วนเจ้าพระยา นนทบุรี-วัดสิงขร ลงเรือที่ท่าสะพานกรุงธน ราคา 13 บาท ผ่านสะพานต่าง ๆ หลาย ๆ สะพาน ที่ไม่คุ้นเคย

                - สะพานกรุงธน

                - สะพานพระราม 8

                - สะพานพระปิ่นเกล้า

                - สะพานพุทธ

                - สะพานพระปกเกล้า

                - สะพานตากสิน

จนได้เวลา 35 นาที ถึงท่าสาธร เดินเลียบรั้วโรงแรม ประมาณ 4 นาที ถึงห้องประชุม

                    ตอนขากลับคุ้นเคยกับเส้นทางแล้ว เริ่มชมทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านวัดสวยงาม ใกล้โรงเรียนประถมทวีธาภิเษก แต่ไม่มีป้ายชื่อ น่าจะเป็นวัดอรุณ  ขากลับเป็นช่วงเที่ยงนักท่องเที่ยวเต็มลำเรือ โดยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวขึ้นฝั่งที่ท่าช้าง แต่กว่านักท่องเที่ยวจะได้ขึ้นท่าเรือที่ต้องการ ต้องเดินออกมาก้มมองชื่อป้ายท่าเรือ เพราะถ้านั่งในเรือมองไม่เห็นป้าย (ป้ายสูง)   ได้นั่งเรือด่วนเจ้าพระยาเป็นครั้งแรก ไม่เป็นอย่างที่คิด น้ำกระเซ็น กระสายบ้าง แต่ลมเย็นดี ความเร็วเรืออยู่ในระดับปลอดภัย พอมีชูชีพบ้าง น่าจะพอต่อจำนวนคนในเรือ ซึ่งบรรทุกได้ 130 คน มันเป็นความสุขเล็ก ๆ ของเด็กบ้านนอกที่ได้นั่งเรือในกรุงเทพฯ ที่มีแม่น้ำสายใหญ่ และใสสะอาดจริง ๆ