เมื่อวานบ่ายสองโมงครึ่ง ทีมประหยัดพลังงานนำโดย พี่อร และ พี่นุช ซึ่งเป็นพี่เลี้ยง ได้นัดคุยกับพวกเราชาวสมาชิก พี่เพ็ญ คุณจีรวัฒน์ พี่แจ๋ว พี่จรรยา พี่จรูญ พี่น้อย คุณปรือ และผู้เขียน....

การพบปะพูดคุย เป็นไปอย่างสบาย  ๆ บรรยากาศเป็นกันเอง ใช้เวลาเล็กน้อยแต่ได้เนื้องานล้วน  ๆ เป็นต้นว่า...

  • เราได้อัตราการคิดค่าไฟต่อ Unit แล้ว โดยพี่เพ็ญโทรไปยังหน่วยอาคาร สถานที่ พบกันคราวหน้าทางฝ่ายวิศวฯก็จะได้แจ้งผลการคำนวณอย่างเป็นทางการในแต่ละเดือน
  • พวกเรามีความเห็นตรงกันว่า เราจะมีบอร์ดให้ความรู้ เกี่ยวกับข้อมูลหรือข่าวสาร การประหยัดพลังงานโดยเราจะช่วย  ๆ กันหามา
  • จัดทำแผ่นป้ายเล็ก  ๆ ติดไว้ตามจุดที่มี Switch ปิดเปิด ของพัดลม อุปกรณ์ไฟฟ้า เชิญชวนให้ช่วยกันประหยัดพลังงาน เป็นต้นว่า "ปิดหนูด้วย" ฯ

**ลืมไม่ได้ว่ารูปนี้อภินันทนาการฝีมือคุณปรืออีกแล้วครับท่าน**