ในเดือนกรกฎาคม 2549 ซึ่งมี 31 วัน beeman เขียนบันทึกทั้งสิ้น 63 บันทึก (เป็นบันทึกที่ตีพิมพ์ 61 บันทึก และบันทึกซ่อน 2 บันทึก) ทำให้มีบันทึกเพิ่มขึ้นเป็น 547 (484+63) บันทึก เฉลี่ยเดือนนี้เขียนบันทึกวันละ 2.0 บันทึก   

    บันทึกแรกที่เขียนในเดือนคือ สรุปบันทึกของ beeman ในเดือนมิถุนายน 2549 มีคนอ่าน 69 ครั้งกับ 2 ข้อคิดเห็น บันทึกสุดท้ายของเดือนคือ เรื่องเล่าเกี่ยวกับเซลล์ (๙) : การขนส่งสารผ่านเมมเบรน มีคนอ่าน 46 ครั้ง กับ 3 ข้อคิดเห็น

    สำหรับบันทึกที่มีผู้เข้ามาอ่าน เกิน 100 ครั้ง ในเดือนนี้ มี 15  อันดับ ดังต่อไปนี้

 

ลำดับ

 ชื่อบันทึก 

วันที่
บันทึก
 

 rating

 ข้อ
คิด
เห็น

1.

เรื่องเล่าเกี่ยวกับเซลล์ (๐) : หน้าหลัก (เมนูหลัก)

7/07/49

724

14

2.

เรื่องเล่าเกี่ยวกับเซลล์ (๑) :เซลล์หน่วยเล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต

8/07/49

657

8

3.

เรื่องเล่าเกี่ยวกับเซลล์ (๒) :เซลล์และออร์แกเนลล์

8/07/49

561

14

4. 

เรื่องเล่าเกี่ยวกับเซลล์ (๓) : นิวเคลียสและไรโบโซม

21/07/49

284

2

5.

เรื่องเล่าเกี่ยวกับเซลล์ (๖) : Cytoskeleton

28/07/49

225

10

6.

เรื่องเล่าเกี่ยวกับเซลล์ (๔) : ระบบ Endomembrane

26/07/49

217

0

7.

เรื่องเล่าเกี่ยวกับเซลล์ (๕) : ไมโตคอนเดรียและคลอโรพลาสต์

28/07/49

195

5

8.

บันทึกที่รวบรวมบันทึก "ครบรอบ 1 ปี Gotoknow"

8/07/49

134

7

9.

บันทึกที่ 39999 เป็นของใคร?

21/07/49

120

11

10.

เรณู สัสดีแพง : ขรก.พลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๔๘

8/07/49

109

8

11.

Depict : beeman in action วันเกิด GotoKnow

10/07/49

108

6

12.

ตกแต่งภาพให้สวยประกอบบันทึก

30/07/49

108

7

13.

เสวนาฅนเขียนบล็อก NUKM blog 3/2549

25/07/49

105

12

14.

ความคาดหวัง 2 อารมณ์ (บล็อกและบันทึก)

26/07/49

103

13

15.

Malfuction of Digestive system (beeman)

2/07/49

103

9

             จำนวนผู้เข้ามาเยี่ยมชมบันทึก เพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้น (39,222 - 33,101) 6,121 ครั้ง หรือมีผู้อ่านเฉลี่ยวันละ 197.5 ครั้ง ทำให้ยอดผู้อ่านบันทึกเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว (วันละ 30 กว่าครั้ง) จำนวนผู้อ่านบันทึกสูงสุดในเดือนนี้คือ วันทึ่ 21 กรกฎาคม 2549 มีผู้เข้ามาอ่านบันทึกสูงสุดประมาณ 270 ครั้ง/วัน ขณะที่ยอดเฉลี่ยจำนวนครั้งของผู้อ่านบันทึกสำหรับสัปดาห์นี้อยู่ที่ 207 ครั้งต่อวัน

(หมายเหตุ :

  1. ลำดับ 1-7 มีผู้เข้าไปอ่านมากเพราะ Assign ให้นิสิต เกือบ 700 คน เข้าไปอ่านเพื่อเตรียมสอบ ครับ 
  2. บันทึกนี้นับเป็นบันทึกแบบตารางข้อความล้วน ที่ใส่ขอบตาราง และสีพื้น ครั้งแรกของ beeman และอาจเป็นครั้งแรกใน GotoKnow)