เพลงลูกทุ่ง

เพลงลูกทุ่ง มักมีเนื้อหาที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตของคน
เราสามารถบอกช่วงกำเนิดของเพลงลูกทุ่งเพลงนั้นๆได้เสมอ จากเนื้อร้องที่บ่งบอกถึงตามแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ต่างจากเพลงลูกกรุงที่ มุ่งเน้นถึงความละเมียดละมัย ความซาบซึ้งถึงบทกวี แห่งความรัก ห่วงหา อนาทร และความฝันที่ไม่อาจเป็นจริง

ทำงานกับชุมชน ต้องคิดแบบ ลูกทุ่ง ครับ

[ ๑ ต.ค. ๒๕๔๕,๑๒:๔๕:๐๖ ]