ผมแวะมาโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น เป็นนโยบายของผมในฐานะนายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผมได้พบท่านผู้อำนวยการ คณาจารย์ และนักเรียนอีกประมาณ 600 คน ก่อนมาที่นี่ผมมีโอกาสเข้าพบท่านองคมนตรีกำธน  สินธวานนท์ ได้กำชับว่าโรงเรียนเทพศิรินทร์ทุกแห่งมีความสำคัญ และขอให้บอกว่า เกียรติยศ ศักดิ์ศรี เท่ากันทุกแห่ง ผมจะพัฒนาโรงเรียนเทพศิรินทร์ขอนแก่นให้เป็นเลิศต่อไป