คุณทราบหรือไม่ว่าประเทศญี่ปุ่นไม่จำเป็นต้องพกบัตรประจำตัวประชาชน เหมือนอย่างประเทศไทย?

รัตน์มีโอกาสฟังการบรรยายของ Prof. Nagai Fumio ซึ่งเป็น อาจารย์จากมหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

ประเด็นหนึ่งในการบรรยายนั้นเขาบอกว่าประเทศญี่ปุ่นไม่จำเป็นต้องพกบัตรประจำตัวประชาชน?

เอ๊!! แล้วเขาใช้อะไรในการแสดงตนเวลาติดต่อกับหน่วยงานราชการ หรือโรงพยาบาลละ

Prof. Nagai ตอบว่าที่ญี่ปุ่น หลักฐานแสดงตัวบุคคลคือ ใบขับขี่ driving licence หรือ หนังสือเดินทาง passport  หรือบัตรประกันสุขภาพซึ่ง ทุกคนจำเป็นต้องมี ประกันสุขภาพ Health Insurance เพราะเป็นสิ่งสำคัญเวลาไปโรงพยาบาล รัฐจะให้สวัสดิการแก่คนญี่ปุ่นโดยเสียค่าใช้จ่ายในการไปพบแพทย์ให้ 80% ส่วนคนไข้ เสียค่าใช้จ่าย 20%  ดังนั้นบัตรประชาชนไม่จำเป็นเท่ากับบัตรประกันสุขภาพ