คุณ นันทนา ทาระการ

พยาบาลวิชาชีพ
สถานีอนามัยปากทรง
Usernamepakthrong
สมาชิกเลขที่10760
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ประวัติการศึกษา

  • ระดับประถมศึกษา  โรงเรียนอนุบาลชุมพร  จังหวัดชุมพร  ปี 2534
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา  จังหวัดชุมพร ปี2537
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา  จังหวัดชุมพร  ปี 2540
  • ระดับปริญญาตรี  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สุราษฎร์ธานี ปี2544
  • วุฒิการศึกษา  พยาบาลศาสตร์บัณฑิต

การศึกษาเพิ่มเติม

  • หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง  สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป  ( การรักษาโรคเบื้องต้น  )  มหาวิทยาลัยมหิดล ปี2548
  • Email  nantana4621(a)gmail.com