• หมู่ที่1  บ้านต่อตั้ง
  • หมู่ที่2  บ้านห้างแก
  • หมู่ที่3  บ้านบกไฟ
  • หมู่ที่4  บ้านปากทรง
  • หมู่ที่5  บ้านทับขอน
  • หมู่ที่6  บ้านสะพานสอง
  • หมู่ที่7  บ้านในแจะ
  • หมู่ที่8  บ้านตะแบกงาม
  • หมู่ที่9  บ้านคลองเรือ

กำลังดำเนินการขอหมู่บ้านใหม่อีก 2 หมู่บ้าน