สถานีอนามัยปากทรง ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดชุมพรในปี48และ49 เข้าร่วมแข่งขัน กิจกรรมเมืองไทยแข็งแรง ระดับเขต

  • ในปี 48 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ตำบลดีเด่น กิจกรรมเมืองไทยแข็งแรง สู่คนไทย ห่างไกลโรค ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย รับรางวัลที่ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน พัทยา วันที่ 13-15 กันยายน 2548
  • ในปี 49 ได้รับได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ตำบลดีเด่น กิจกรรมเมืองไทยแข็งแรง สู่คนไทย ห่างไกลโรค ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย รับรางวัลที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา วันที่ 13-15 กันยายน 2549