ติดต่อ

ข้อสังเกตจากการสอนหัวข้อทฤษฎีการพัฒนา ครั้งที่ 4

  หัวข้อ สิทธิชุมชนกับการพัฒนาโดยใช้กรณีศึกษาการจัดการป่าชุมชนและเกษตรยั่งยืน  

ข้อสังเกตจากการสอนหัวข้อทฤษฎีการพัฒนา ครั้งที่ 4                                                              โดย ผศ. ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์   วันที่ 25  กรกฎาคม 2549 หัวข้อ สิทธิชุมชนกับการพัฒนาโดยใช้กรณีศึกษาการจัดการป่าชุมชนและเกษตรยั่งยืน                  สำหรับสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีการพัฒนาพบว่านักศึกษายังคงมีความกระตือรือร้นและสนใจในการอ่านเอกสารที่กำหนดให้และมีความตั้งใจสูงในการนำเสนอเนื้อหาสาระสำคัญๆ พร้อมกับพยายามแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์ต่อแนวคิดต่างๆ ผู้สอนมีความเห็นว่า นักศึกษาจำนวนหนึ่งเริ่มที่จะวิเคราะห์เนื้อหาและวิจารณ์แนวคิดบนฐานความคิดเชิงทฤษฎีมากขึ้น(ไม่นำเฉพาะปรากฏการณ์มานำเสนออย่างที่ผ่านมา ) เช่น การวิเคราะห์เกษตรกรรมยั่งยืนที่เห็นบทบาทของผู้กระทำการ ( actors) ต่างๆ ที่เข้ามามีบทบาทในการผลักดันแนวคิดนี้ เป็นต้น    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 42171, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (keywords) #ปริญญาโท#หลักสูตร#ปริญญาเอก#พัฒนบูรณาการศาสตร์#สังคมศาสตร์#มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี#ศิลปศาสตร์

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)