หลายวันก่อน เพื่อนที่เป็นนิติกร ของเขตปทุมวันโทรมาสอบถามถึงสถานะบุคคลของคนถือบัตรผู้ลี้ภัยของ unhcr กับรัตน์ และถามว่าควรจะจัดการกับเขาอย่างไรดี

บุคคลดังกล่าวเป็นคนเวียดนามถูกเจ้าหน้าที่เทศกิจจับในข้อหาขายของบนทางเท้าหน้าห้าง Central World เมื่อมาถึงที่ทำการเขต เจ้าหน้าที่เรียกหาบัตรประจำตัวประชาชน เขาไม่มีให้มีแต่หนังสือรับรองการขอลี้ภัยที่ออกโดย UNHCR สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ ซึ่งหนังสือนี้ออกมาเพื่อรับรองว่า  "บุคคลดังกล่าวสัญชาติเวียดนาม เป็นผู้ขอลี้ภัย และคำร้องขอลี้ภัยกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาโดยสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัย สหประชาชาติ ด้วยฐานะเป็นผู้ขอลี้ภัย บุคคลนี้เป็นบุคคลในความดูแลของสำนักงานฯ และควรได้รับการคุ้มครองจากการถูกบังคับให้กลับประเทศที่อ้างว่าชีวิตหรือเสรีภาพถูกคุกคาม ในระหว่างรอผลการพิจารณาสถานภาพผู้ลี้ภัย สำนักงานฯจะขอขอบคุณอย่างยิ่งหากท่านให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลนี้"

สถานะทางกฎหมายของบุคคลนี้

1. ประเทศไทยมิได้เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย ค.ศ. 1951 Convention Relating to the Status of Refegees ดังนั้นตามกฎหมายระหว่างประเทศ ประเทศไทยไม่จำเป็นต้องรับรองสถานะของบุคคลดังกล่าวให้เป็นบุคคลที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศไทย

2. บุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่เข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวหรือถาวรตามพระราชบัญญัติว่าคนเข้าเมืองพ.ศ. 2522

ดังนั้นเจ้าหน้าที่เขตปทุมวันควรจะโทรเรียกเจ้าหน้าที่จาก UNHCR มาเพื่อรับตัวบุคคลดังกล่าวไป และลงบันทึกประจำวันว่าบุคคลดังกล่าวถูกจับด้วยสาเหตุใด

                                                           บันทึกเมื่อ 29 ก.ค. 49: 22.30 น.

                                                             รุ่งรัตน์ ธนบดีธาดา