เคยได้แนะนำ Free-av และ Clam AntiVrus ซึ่งกเป็น AntiVirus ที่ดีทั้งสองตัว

วันนี้จะแนะนำอีกตัว Free (for home used) เหมือนกัน Avast! AntiVirus

user posted image
user posted image

โดยส่วนตัวแล้วคิดว่า Avast! AntiVirus ดีกว่า Free-av และ Clam AntiVrus ตามลำดับ