หลายคนเคยถามกับตัวเองว่า "เราเกิดมาทำไม"  คำถามนี้มี 2 บุคลที่ถามก็คือ

1.คนที่อยากจะประชดชีวิต

2.คนที่เห็นคุณค่าของชีวิต

    คนที่ประชดชีวิตที่เห็นว่าชีวิตของตนเองมีแต่ความเลวร้าย อย่างเช่นว่า ตอนเกิดพ่อแม่ก็ไม่ตั้งใจให้เกิด  เกิดมาก็ถูกทิ้ง ตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวมาถูกแฟนทิ้งอีก!! ถ้าใครเจอแบบนี้ก็คงแย่เอามากๆๆ

    ส่วนคนที่เห็นคุณค่าของชีวิตจะมองว่า ตอนเกิดนั้นแม่ก็ลำบากมากแล้ว แม่ต้องทรมานมากแค่ไหน เราเกิดมาได้ถึงขนาดนี้ก็นับว่ามีบุญวาสนามากแล้ว แล้วเรายังจะต้องการอะไรอีกล่ะ และในแง่ของความคิดที่ว่า เราเกิดมาทำไม เราเกิดมาเพื่อทำอะไร และเพื่อใคร มีอยู่ 2 คนที่ได้รับประโยชน์ก็คือ

 1.เพื่อตัวเรา

 2.เพื่อคนอื่น

       ถ้าประโยชน์ตกที่ข้อ 1 หรือว่าข้อ 2  มากกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากเกินไปก็ไม่ดี เพราะถ้าทำเพื่อตัวเรามากเราก็จะเบียดเบียนคนอื่นมากเท่านั้น แต่หากว่าเราทำเพื่อคนอื่นมากเกินไปเราก็จะเป็นคนไม่เคารพตัวเอง ฉะนั้นแล้วในทางพระพุทธศาสนาก็ต้องบอกว่า การเดินทางสายกลาง    แต่ทุกวันนี้คนส่วนใหญ่จะทำตามข้อที่1 กันเยอะซึ่งการตามมาด้วยการเบียดเบียนกันเยอะตามมา จนเกิดความ พอดี ความพอใจ และขาดความพอเพียง 

      ความหลง ความโลภ ความโกรธ = กิเลส

      น้อยคนนักที่จะเข้าใจในเรื่องนี้ ความเพียงพอ ของชีวิต

      และน้อยคนนักที่จะบอกกับตนเองว่า "ฉันพอแล้วนะ " 

                               "แล้วคุณล่ะพอหรือยัง"???