เรื่องเล่า

ทำอย่างไรเมื่อเข้าใกล้ความขัดแย้ง

         ในหน่วยงานมักมีความขัดแย้งอยู่เสมอ  การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งมีหลายวิธี  เรื่องที่จะเล่าเป็นวิธีการที่ผมเคยทำมาแล้ว  สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้  และเป็นวิธีการแก้ไขความขัดแย้ง  ที่ผมเคยพบเห็นจากในชุมชนที่ผมไปทำงานอยู่  ผมเป็นผู้บริหารโรงเรียนมีคุณครูสตรีอยู่คู่หนึ่งไม่ค่อยจะลงรอยกัน  สาเหตุจากเรื่องส่วนตัว  ผมคิดว่าจะทำอย่างไรดีจึงจะแก้ปัญหานี้ได้  วิธีแก้ปัญหาคนไม่ลงรอยกันผมไม่เคยเห็นใครเขียนไว้ในตำราเล่มไหนอย่างชัดเจนเลย

        ผมครุ่นคิดอยู่คนเดียวว่า  ถ้าปล่อยให้ต่างคนต่างอยู่อย่างนี้ก็ยิ่งจะแตกแยกไปเรื่อย ๆ  กิจกรรมที่จะทำให้คนหันหน้าเข้าหากัน  การที่ได้มีโอกาสช่วยกันคิด  ช่วยกันทำ  น่าจะทำให้อะไร ๆ  ง่ายขึ้น

        หลังจากคิดได้แล้ว  ผมเริ่มดำเนินการในวันรุ่งขึ้น  (โดยทำเป็นว่าผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับครูสองท่านนี้)  ในช่วงนั้น  มีชั้นประถมศึกษาปีที่  3  อยู่  2  ห้องเรียน  ผมจึงวางแผนให้คุณครูสองท่านนี้สอน  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ด้วยกัน  จะได้ร่วมทำกิจกรรมการเรียนการสอนด้ยกัน  ตอนแรกเขาก็สอนโดยไม่พูดจากันเลย  ผมจึงให้เขาร่วมกันทำบันทึกการสอน  และทำสื่อการสอนแลกเปลี่ยนกันและใช้ร่วมกันได้  ผมสังเกตเห็นว่าเขาไม่ได้เต็มใจทำงานร่วมกัน  แต่ด้วยความเกรงใจผมที่เป็นผู้บังคับบัญชาจึงต้องทำ  ในระยะแรก ๆ  ผมเชิญมาพบทีละคน  สอบถามถึงปัญหาของการสอนและการทำงานร่วมกัน  ผมพยายามพูดเอ่ยถึงอีกฝ่ายหนึ่งว่าเป็นคนมีนำใจและช่วยเหลือในการผลิตสื่อการทำบันทึกการสอนอยู่เสมอ  ถ้าไม่ได้ฝ่ายนั้นช่วย  เขาคงแย้ง (ผมพยายามพูดเป็นกลางไม่เข้ากับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง)  ในที่สุดความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ดีขึ้น  ผมสังเกตเห็นแววตาที่แสดงความเป็นมิตร  และชื่นชมระหว่างกันของคนทั้งสองที่ฉายให้เห็นเป็นระยะ ๆ  ผมจัดแจงเพิ่กิจกรรมเสริม  เช่น  ตอนเที่ยงให้ทำอาหารรับประทานร่วมกันทั้งโรงเรียน  เป็นการสร้างความสนิทสนมกันมากขึ้น  จะได้ร่วมกันคิด  ร่วมกันทำมากขึ้น  จนในที่สุดกิจกรรมดังกล่าวทำให้ครูเหล่านั้นพูดจากันด้วยความสนิทสนมเหมือนไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อน

        การเป็นผู้บริหารนั้น  บางครั้งเราอาจจะรู้  หรือไม่รู้อะไรบ้าง  ในบางกรณีเราต้องเป็นกลางให้ได้  การอยู่ข้างใดข้างหนึ่งไม่เป็นผลดีต่อการบริหารงานเลย  ผมได้นำแนวคิดนี้มาใช้ในการบริหารงานอยู่เสมอส่งผลให้การบริหารงานราบรื่นด้วยดีตลอดมา

         เล่าโดย  นายเกรียงไกร  ศรีลี  ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดจิกวิทยา 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นายเกรียงไกร ศรีลีความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#เรื่องเล่า

หมายเลขบันทึก

42175

เขียน

02 Aug 2006 @ 15:21
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 15:31
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก