ด้วย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ที่น่าสนใจด้านวิทยาศาสตร์ ใน “งานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2549“
ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ไทย ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 11 – 20 สิงหาคม 2549
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (Bangkok International Trade and Exhibition Center-BITEC)