ป่าใหญ่

แนวคิดนี้ได้มาจากสามก๊ก ฉบับคนขายชาติ โดยเรืองวิทยาคม หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ครับ
ป่าใหญ่ ต้องไม่ประกอบไปด้วย ไม้ใหญ่ เพียงต้นเดียว
แต่ต้องประกอบไปด้วย ไม้ขนาดใหญ่ ไม้ขนาดกลาง ไม้ขนาดเล็ก ไม้ระดับพื้นดิน และไม้ใต้ดิน(ที่มีหัวอยู่ในดิน)
จึงจะเป็นป่าใหญ่โดยสมบูรณ์

บางหน่วยงานคิดจะใช้แต่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ระวัง จะเป็นได้เพียง ป่าหญ้า เท่านั้นเอง

[ ๑ ต.ค. ๒๕๔๕,๑๒:๓๗:๔๑ ]