รื้อวิธีโอนเงิน อปท. คลังตั้งเงื่อนไขรับเงินต้องรับงาน

รื้อวิธีโอนเงิน อปท. คลังตั้งเงื่อนไขรับเงินต้องรับงาน
นายไชยยศ สะสมทรัพย์ รักษาการ รมช.คลัง เปิดเผยว่าตนได้สั่งการให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)  สำนักงบประมาณ  และกรมบัญชีกลางไปเร่งรัดดูแลรายละเอียด เพื่อหาแนวทางวิธีการการโอนเงินรายได้รัฐบาลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้ได้ 35% ของงบประมาณภาครัฐภายในปี 2549 เพื่อให้ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้    สำหรับโครงสร้างของรายได้ อปท. มีที่มาอยู่ 3 ทาง โดยทางแรกก็คือ     1. ให้อำนาจ อปท. จัดเก็บเอง    2. รัฐบาลจัดเก็บให้และแบ่งให้กับ อปท.  และ 3. คือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ซึ่งเมื่อเทียบเป็นสัดส่วนแล้วถือว่ารายได้ของ อปท. กว่าครึ่งมาจากข้อที่ 3  และจนถึงปัจจุบันกระทรวงการคลังได้โอนรายได้ให้ อปท. แล้วประมาณ 24%  ขณะที่ในส่วนที่เหลือต้องโอนให้ได้ครบ 35% ของรายได้ปี 2549 ภายในปีนี้    "ปัญหาก็คือการจะโอนรายได้ให้ อปท. 35% นั้นควรจะไปควบคู่กับการถ่ายโอนภารกิจด้วย       จะเอาแต่เงินไม่เอาภารกิจไม่ได้  ขณะนี้ปัญหาการโอนหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขก็ยังไม่ได้ข้อยุติจึงมีประเด็นที่ทั้ง 3 หน่วยงาน ต้องไปพิจารณาวิธีคิดในทางบัญชี นั่นคือไปดูว่าเงินในส่วนที่ 2 คือรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและแบ่งให้กับ อปท. นั้น จะมีวิธีการคำนวณสัดส่วนที่จะแบ่งไปให้กับ อปท.   อย่างไร  ถึงจะเหมาะสม เช่น การรับเงินเดือนของครูในท้องถิ่น ที่รับเงินเดือนที่ท้องถิ่น แต่ในทางบัญชีกลับถูกบันทึก          ที่ส่วนกลาง  ทั้งนี้ หากสามารถโยกบัญชีไปคิดเป็นรายได้ของท้องถิ่นได้ ก็อาจทำให้สัดส่วนรายได้ที่โอนให้ อปท. ใกล้เคียง 35% มากขึ้น "นายไชยยศกล่าว ปัจจุบัน อปท. แต่ละแห่งก็ได้รับจำนวนเงินไม่เท่ากัน คณะกรรมการที่ดูแลเรื่องนี้ก็พยายามวางกติกาใหม่ เพราะบางแห่งได้ไม่ถึง 35% แต่บางแห่งกลับได้เกิน เพราะด้วยข้อจำกัดและความได้เปรียบของแต่ละแห่งนั้นยังมี อยู่ โดยให้ดูจากกรณีของภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT) ที่เก็บในอัตรา 7%  แต่ส่วนกลางต้องแบ่งให้ อปท. 0.3% โดยตน      ไม่แน่ใจว่าในการคิดทางบัญชีของภาครัฐส่วนกลาง ได้มีการหักรายได้ดังกล่าวออกไป 0.3% หรือไม่ เพราะถ้าหากไม่หักแล้ว เวลาไปคิดคำนวณสัดส่วน 35% ที่ต้องโอนไปให้ อปท. จึงเท่ากับว่า อปท. ได้ไป 2 ต่อ เพราะคิดซ้ำซ้อนกัน                                                               แนวหน้า   ไทยโพสต์  31  ส.ค.  49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

คำสำคัญ (Tags)#องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมายเลขบันทึก: 41917, เขียน: 01 Aug 2006 @ 09:41 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:30 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)