การใช้คน  

แนวคิดนี้ได้มาจากสามก๊ก ฉบับคนขายชาติ โดยเรืองวิทยาคม หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ครับ

การเลือกใช้คนเป็นสิ่งที่สำคัญ หากมีคนดีอยู่แล้วไม่ใช้ หรือเลือกใช้คนที่ไม่เหมาะสม เปรียบเหมือน มีกระบี่วิเศษอยู่ แต่ไปตกอยู่ในมือพ่อครัว ถูกใช้หั่นผักหั่นเนื้อ กระบี่เล่มนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อันใด

แต่ก็ไม่แย่เท่ากับ แม่ทัพเอามีดทำครัวออกศึก
จริงไหมครับ

[ ๒๕ ก.ย. ๒๕๔๕,๑๓:๒๒:๒๔ ]