Contact

นิสิต กับ นเรศวรวิจัยครั้งที่ 2

  นิสิตระดับปริญญาตรีมาร่วมงานจำนวนมาก โดยรับหน้าที่ต่างๆ กันไปแต่ที่น่าสังเกตคือ "นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา" มาน้อยมาก   

       วันที่ 28-29 กรกฎาคม ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยนเรศวรได้จัดงาน "นเรศวรวิจัย ครั้งที่2 "  ขึ้น  มีการนำเสนอโครงการวิจัยและงานวิจัยทั้งระดับอาจารย์ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  มีกิจกรรมต่างๆ ที่ทำให้น่าสนใจกว่าครั้งแรกมาก เช่น กิจกรรม Vote Poster  กิจกรรมการ Present งานวิจัย ที่มีรางวัลให้ลุ้นกันอย่างใจจดใจจ่อ  

         ในงานนี้เห็นนิสิตระดับปริญญาตรีมาร่วมงานจำนวนมาก โดยรับหน้าที่ต่างๆ กันไป เช่น พิธีกรประจำห้องต่างๆ ช่างภาพ ผู้ประสานงาน ฝ่ายจัดอาหาร และฝ่ายดูแล Boot คณะต่างๆ นิสิตปริญญาตรีมีโอกาสได้เห็นบรรยากาศวิชาการ ได้รับรู้ในส่วนของการวิจัย ที่จะไม่ใช่เรื่องไกลตัวพวกเขาอีกต่อไป  ที่สำคัญประสบการณ์การทำงานการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าถือว่าเป็นกำไรของนิสิตที่มีโอกาสมาช่วยงานตรงจุดนี้

         แต่ที่น่าสังเกตคือ "นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา" มาน้อยมาก หากในครั้งหน้า นิสิตน่าจะมาศึกษาเข้าฟังการนำเสนองานวิจัยต่างๆ นะคะ จะได้แนวคิดใหม่ เพิ่มเติมความรู้ และให้หัวข้อทำวิยานิพนธ์ที่นี่ก็ได้ค่ะ

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 41846, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #นเรศวรวิจัย2

Recent Posts 

Comments (0)