ควรดูที่ฉลากก่อน และเลือกน้ำผึ้งทีดี มีคุณภาพ  มีกลิ่นหอมและมีรสหวานตามธรรมชาติ