19 กรกฎาคม 2549  

เรื่อง ขอความช่วยเหลือประชาสัมพันธ์ และติดตามการพิจารณาอนุมัติสัญชาติให้กับอ.อายุ นามเทพ 

  เรียน ทุกท่าน  (โดยเฉพาะลูกศิษย์ของอาจารย์ และ สื่อมวลชนที่สนใจ)

ขณะนี้ได้ทราบข่าวว่า คณะทำงานเพื่อพิจารณากลั่นกรองคำขอสัญชาติเป็นไทย กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณา คำขอแปลงสัญชาติของอาจารย์อายุ นามเทพ แล้ว  แต่ยังไม่ทราบผลของที่ประชุมคณะทำงานฯ ทั้งนี้เลขาคณะทำงานกำลังทำรายงานเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ต่อไป  

 

       เท่าที่ทราบ คือ คณะทำงานฯ จะส่งเรื่องและข้อเท็จจริงทั้งหมดให้รัฐมนตรีว่าการกท.มหาดไทยพิจารณาเอง

 

ดังนั้น ขอทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้อาจารย์อายุ ช่วยกันประชาสัมพันธ์และติดตามความคืบหน้าการพิจารณาอนุมัติสัญชาติให้กับอ.อายุ นามเทพ  ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ใน

   1.ขอน้ำใจ "ไทย" ให้ "อายุ นามเทพ" บุคคลากรแห่งความรู้ด้านดนตรี http://gotoknow.org/blog/tutorial/37774

 2.ขอความช่วยเหลือให้แก่อาจารย์อายุ นามเทพ...เพชรน้ำหนึ่งทางวิชาการดนตรี...คนดีที่ประเทศไทยลืม http://gotoknow.org/blog/msa-by-law/37553

 นอกจากนี้ยังสามารถส่งความเห็นของท่านเพื่อการรับรองการทำคุณประโยชน์ที่อ.อายุทำให้กับประเทศไทย และ คุณประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากอ.อายุ ได้ที่ สำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์  02-228-1047 โทรสาร 02-226-4371  ที่อยู่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย   ถนนอัษฎางค์   กรุงเทพฯ  10200* 

โปรดดูรายละเอียดการช่วยเหลืออาจารย์อายุ นามเทพ   ได้ที่ **

ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ทางกฎหมายที่จะให้สัญชาติไทยแก่คนหนีภัยความตายจากแผ่นดินพม่ามาสู่แผ่นดินไทย : กรณีอาจารย์อายุ นามเทพ , สรุปข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=128&d_id=128&page=1

  เรื่องราวในก้าวสุดท้ายของการขอแปลงสัญชาติเป็นไทย : ทางที่ยังต้องเดินของอาจารย์อายุ นามเทพ

http://gotoknow.org/blog/chonruitai/39638

  จาก แม่ยาง ถึง อายุ เมื่อคนนอกพูดถึง หญิง กะเหรี่ยง ??   ชื่อผู้กระทู้: วุฒิ    วันที่: 17 ก.ค. 49  

http://www.karenpeople.com/bard/question.asp?GID=83

  ผมขอ "แจก F" (เพื่อให้กำลังใจ อ. อายุ นามเทพ)

http://gotoknow.org/blog/averageline/38107

  ข่าวอาจารย์อายุ:ได้รับวีซ่ากลับเข้าประเทศไทยแล้วแต่ยังไม่มีสถานะบุคคลตามกฎหมาย

http://gotoknow.org/blog/chonruitai/38389

  จดหมายจากคุณพ่อไพศาล:เลขาธิการคกก.คาทอลิกเพื่อพิธีกรรม...สนับสนุนการช่วยเหลืออาจารย์อายุ

http://gotoknow.org/blog/chonruitai/38613

  จม.จากซิสเตอร์รวงกาญจนาถึงนายกฯ:ขอความคุ้มครองแก่วงวิชาการ..ในการให้ความช่วยเหลืออาจารย์อายุ

http://gotoknow.org/blog/chonruitai/38761

  เว็บเพจที่เหล่าลูกศิษย์ทำขึ้นเพื่อ อ.อายุ (เต็มไปด้วยรูปแห่งความรักระหว่าง อ.อายุ และลูกศิษย์)

http://www.sunshineofmyart.com/ayu/

  เพลงที่ลูกศิษย์แต่งให้เพื่อเล่าเรื่องความไร้รัฐและความดีของ อ.อายุ

http://www.sunshineofmyart.com/ayu/ayusong.htm

 เพลงที่ ดร.ธวัชชัย ปิยวัฒน์ แต่งให้เป็นกำลังใจในการต่อสู้ของ อ.อายุhttp://usablelabs.com/download/FFF.mp3 

--------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ  : * ขอความกรุณาส่งสำเนามาที่โครงการคลีนิกกฎหมายเพื่อคนไร้รัฐไร้สัญชาติ  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   (นส.ชลฤทัย  แก้วรุ่งเรือง )โทรศัพท์ 09-437-6770  โทรสาร 02-6110549         

 **  ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ (1)รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์  สายสุนทร 01-349-2109 , (2)อาจารย์วรรณทนี  รุ่งเรืองสภากุล 09-109-8063  (3) นางสาวชลฤทัย  แก้วรุ่งเรือง 09-437-6770  หรือ อาจารย์อายุ  นามเทพ 06-654-4950