จม.จากซิสเตอร์รวงกาญจนาถึงนายกฯ:ขอความคุ้มครองแก่วงวิชาการ..ในการให้ความช่วยเหลืออาจารย์อายุ

เพื่อการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของวงวิชาการ ดิฉันใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านที่จะไม่ทอดทิ้งผลิตผลและแม่แบบทางวิชาการที่มีคุณค่ายิ่งของสังคมไทย ดังเช่นอาจารย์อายุ นามเทพ

เรื่อง        ขอความอนุเคราะห์พิจารณาปัญหาความไร้รัฐของอาจารย์อายุ  นามเทพ เพื่อประโยชน์ทางวิชาการ

เรียน       ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีทักษิณ  ชินวัตร

สำเนาเรียน             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ด้วยเหตุที่ดิฉันเป็นอธิการเจ้าคณะภาคของคณะนักบวชหญิงอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลคณะนักบวชหญิงที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ของคณะนักบวชหญิงอุร์สุลินฯ อันประกอบไปด้วยสถาบันการศึกษาที่สำคัญหลายแห่ง เช่น โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โรงเรียนวาสุเทวี ฯลฯ อีกทั้งยังเป็นผู้รับใบอนุญาตของโรงเรียนเรยีนาเชลีฯ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทำให้ดิฉันได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจร่วมกับคณะนักบวชหญิงอุร์สุลินและคณาจารย์อีกจำนวนมากในการสร้างสรรค์ ผลักดัน และผลิตบุคลากรที่ดีและมีคุณภาพแก่สังคมไทย                                

ผลิตผลท่านหนึ่งที่เป็นความภูมิใจของโรงเรียนเรยีนาเชลีฯ คือ ท่านอาจารย์อายุ  นามเทพ เนื่องจากเป็นบุคลากรที่จัดได้ว่าเป็นคนสำคัญในวงวิชาการด้านดนตรีของประเทศไทยซึ่งจบการศึกษาจากโรงเรียนเรยีนาเชลีฯ ตลอดเวลาที่อาจารย์อายุ นามเทพ ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันและจบการศึกษาออกไปแล้ว อาจารย์อายุได้ประกอบคุณงามความดีและอุทิศตนเป็นประโยชน์ให้แก่การศึกษาและการพัฒนางานด้านดนตรีของสถาบัน-การศึกษาและหน่วยงานราชการต่างๆ มากมาย เป็นเหตุให้งานวิชาการและกิจกรรมสร้างสรรค์ทางดนตรีของประเทศไทยได้รับการพัฒนาและเผยแพร่ไปอย่างกว้างขวาง ดังจะเห็นได้จากผลงานที่เป็นที่ยอมรับจากหลายภาคส่วนของสังคมไทย  นอกจากนี้อาจารย์อายุยังไม่เคยหยุดนิ่งที่จะอุทิศตนเพื่อการพัฒนางานด้านดนตรีและผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพทางดนตรีให้กับสังคมไทย  เมื่อเวลาที่อาจารย์อายุและลูกศิษย์ออกไปแสดงดนตรีครั้งใดก็จะมีเสียงชื่นชมยินดีและเป็นที่ยกย่อง สร้างความภาคภูมิใจและชื่อเสียงกลับมายังสถาบันเป็นอย่างมาก

ดังนั้นเมื่อดิฉันได้รับทราบถึงความเดือดร้อนของอาจารย์อายุ  ที่กำลังรอ การพิจารณาอนุมัติสัญชาติ ไทยจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยเหตุที่ได้กระทำคุณงามความดีเป็นคุณประโยชน์ต่อสังคมไทยนั้น  ดิฉันจึงรีบมีหนังสือฉบับนี้มาถึงท่านเพื่อขอรับรองในคุณงามความดีและขอให้การสนับสนุนการพิจารณาอนุมัติสัญชาติไทยให้แก่อาจารย์อายุ  นามเทพ และ เพื่อการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของวงวิชาการ ดิฉันใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านที่จะไม่ทอดทิ้งผลิตผลและแม่แบบทางวิชาการที่มีคุณค่ายิ่งของสังคมไทย  ขอโปรดพิจารณาปัญหาความไร้รัฐของอาจารย์อายุ  นามเทพ เพื่อประโยชน์ทางวิชาการดังที่ได้กล่าวมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ 

ซิสเตอร์รวงกาญจนา  ชินะผา

อธิการเจ้าคณะภาคคณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน

และผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนไร้รัฐ คนไร้สัญชาติ

คำสำคัญ (Tags)#ดนตรี#วิชาการ#คนไร้รัฐ#คนไร้สัญชาติ#การจัดการสังคมโดยกฎหมาย#อายุ#ช่วยเหลือ#นามเทพ

หมายเลขบันทึก: 41801, เขียน: 31 Jul 2006 @ 11:05 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 10:20 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

ข้อคิดเห็นโดย ชลฤทัย แก้วรุ่งเรือง เมื่อ ศ. 14 ก.ค. 2549 @ 11:56 จาก 58.8.190.145 ลบ ชลได้ประสานงานไปหาซิสเตอร์รวงกาญจนา ชินะผา ค่ะ ท่านเป็นอธิการเจ้าคณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมันและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ดูแลคณะซิสเตอร์ทั้งหมดที่ทำงานอยู่ในโรงเรียน ในเครือของอุร์สุลินซึ่งก็มีโรงเรียนเรยีนาเชลีฯ ที่อาจารย์อายุเป็นศิษย์เก่ารวมอยู่ด้วย เมื่อท่านได้ทราบข่าวเรื่องการช่วยเหลืออายุ ท่านก็ยินดีจะเป็นส่วนหนึ่งด้วย และได้มีหนังสือถึงนายกฯและรัฐมนตรีมหาดไทย ดังที่ได้นำมาลงคะ อาจารย์อายุเป็นผลผลิตของวงการวิชาการไทย และ ท่านก็เป็นกำลังสำคัญอย่างยิ่งของภาควิชาการ ด้านดนตรีของไทย ชลกำลังรวบรวมงานแปล-งานเรียบเรียงหนังสือของอาจารย์อายุ เกี่ยวกับด้านดนตรีที่ท่านทำทุกเทอม มาตลอดเกือบ30ปี จนเป็นที่มาหลักของหนังสือเรียนที่ใช้กันจำนวนมากในสถาบันการศึกษาที่มีการศึกษา การสอนด้านดนตรีของประเทศไทย ท่านจึงยังเป็นแม่แบบที่ดีและทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงวิชาการไทยอีกด้วยค่ะ
ข้อคิดเห็นโดย archanwell เมื่อ ส. 15 ก.ค. 2549 @ 00:59 จาก 58.9.94.190 ลบ ขอขอบพระคุณท่านซิสเตอร์รวงกาญจนา
ข้อคิดเห็นโดย พี่ต้องค่ะ เมื่อ ส. 15 ก.ค. 2549 @ 10:00 จาก 203.153.175.44 ลบ ขอบคุณซิสเตอร์รวงกาญจนา แทน อาจารย์อายุด้วยอีกคน และต้องขอขอบคุณและชื่นชมน้องชลด้วย สำหรับการทุ่มเทเพื่ออาจารย์อายุครั้งนี้