เหา เป็นแมลงตัวเล็กๆ อาศัยอยู่บนหัวคน แพร่หลายจากคนนึงไปสู่อีกคนนึงโดยการมั่วสุมกัน หรือ เอาหัวชนกัน! การป้องกันคือ อย่าเอาหัวไปมั่วสุมกับคนที่กำลังเป็นอยู่ ส่วนการกำจัดมีหลายวิธี และนี่ก็เป็นอีกวิธีนึง

ถ้าพบคนใกล้ชิดเป็นเหา  ก็ไปหาใบน้อยหน่ามาสัก 8-9 ใบ เอามาใส่ครกโขลกให้ละเอียด เอาน้ำสะอาดเทผสม แล้วค่อยเอามาทาบนศรีษะให้ทั่วเส้นผม ทิ้งไว้แล้วค่อยล้างออก ทำทุกวันไม่นานก็หายขาดเลย เพราะไข่เหาฝ่อหมด

โดย จุก เบี้ยวสกุล จาก สมุนไพรให้คุณค่า