ตู้เย็นที่ซื้อมาใหม่ ถ้าไม่ต้องการให้ราจับแผ่นยางที่หุ้มขอบตู้เย็น ก่อนใช้ให้ใช้เทียนไขที่หลอมร้อน ทาเคลือบให้ทั่วเมื่อใช้แล้ว รับรองว่าราจะไม่ขึ้นแผ่นยาง