ถ้าคุณต้องการห่อของจำนวนมากให้ตัดแผ่นเทปกาวเหนียว ติดไว้ที่แขนซ้าย หรือติดไว้ที่ขอบโต๊ะก็ได้ ขณะที่ห่อจะไม่เกิดความยุ่งยากที่จะดึงเทปมาติดให้กระดาษติดกัน และได้มุมที่สวยงามไม่ต้องให้ใครช่วยจับ