ก่อนที่จะย้ายบ้าน ควรทำป้ายผูกเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้น ในป้ายนั้นให้เขียนว่าเคยวางอยู่ที่ห้องใด เพื่อสะดวกเมื่อนำมาขึ้นบ้านใหม่ จะได้จัดวางได้รวดเร็ว