ถุงเท้าสั้นของคุณผู้ชายมักจะเลื่อนหลุดบ่อยๆ เพราะเส้นยางคลายความเหนียว ให้คุณใช้ปลอกยางที่มีสีเดียวกับถุงรัดตอนส่วนบนของถุง อย่าให้คับนัก จะช่วยให้ถุงเท้าไม่เลื่อนหลุดง่าย