ผ้าและหนังที่ใช้ตกแต่งที่นั่งในรถ ถ้าจะให้ใหม่อยู่เสมอควรหุ้มด้วยปลอกผ้า เมื่อสกปรกสามารถถอดออกมาซักรีดให้ใหม่แล้วฉีดสเปรย์เพื่อกันสกปรกก่อน